Produkter

Smörjmedel och fett av högsta kvalitet

Vi är partners till Fuchs (tidigare Statoil)

Återförsäljare till Fuchs Cassida, Petro Canada, Brit-Lube och Jax Olja.
Vi har ett brett sortiment när det gäller livsmedelsgodkända smörjmedel (NSF).

Vi är även återförsäljare för Ox-On skyddsutrustning