Om JAX

Basoljorna från JAX är speciellt utvecklade för livsmedelsanvändning och samtidigt har oxidationsstabiliteten höjts, speciellt för mineraloljorna, vilket möjliggör att dessa kan användas i stället för syntetiska PAO-oljor i extremt långa bytesintervaller. Kemiskt omstrukturerade mineraloljor har en hel del fördelar jämfört med PAO-oljor. JAX smörjmedelsprogram minskar maskinslitaget högst avsevärt, ger väsentligt mindre förbrukning med betydligt mindre skadliga additiv, något som även gagnar arbetsmiljön och omhändertagandet av använd olja.

Behöver du information vi hjälper gärna till

Ring oss 070-3053269